Gémes László, Szegvár

Szántóföldi növénytermesztés és kisebb mértékű állatartás, húsmarha, juh és disznó