A Közös Agrárpolitika - Fiatal gazdák példáin keresztül

Verzia pre tlač

 

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA, az Európai Bizottság támogatásával egy kommunikációs projektet indított, melynek címe: “Communicating the Tools of the Common Agricultural Policy by the Examples of Young Farmers”. A CAP elméleti és gyakorlati megismerését szolgáló projekt egy több komponensből álló rendezvénysorozatot ölelt fel.

Ennek keretében sor került egy városi fiatalok számára szervezett workshopra, melyet Magyarország különböző régióiba irányuló három tanulmányút és egy osztrák tanulmányút egészített ki. Egy farmlátogatással egybekötött workshopra, a CAP iránt érdeklődő újságírók számára, valamint a CAP gyakorlati szemléletű kommunikációját szolgáló Gazda Portré sorozatra, melynek keretében nyolc fiatal gazdálkodó mutatkozott be egy-egy riportfilmben. A fiatal gazdák számára, gazdálkodásukat aktuális információkkal segítő konferenciát és egy kötetlenebb tapasztalatcserét elősegítő workshopot rendeztünk. Nem utolsó sorban a projekt keretében valósult meg két nagysikerű program, a Vidék Kaland Program, valamint öt általános iskola bevonásával a TELLUS Oktatási Program.

Ugyanis tájékoztató kampányunk egyik elsődleges célja volt, hogy a városi fiatalok minél szélesebb köre számára megszemélyesítsük a Közös Agrárpolitikát arcokon, embereken, életutakon keresztül – lehetőséget biztosítva számukra, hogy a projekt keretében személyes és közvetlen tapasztalatokra tegyenek szert.
Ezt a legfiatalabb korosztály esetében a TELLUS Oktatási Program segítségével tudtuk elérni. A Program célja, hogy felkeltse a legfogékonyabb korban lévő gyerekek, az általános iskolások figyelmét a környezetük, a vidék iránt. Mindezt a formális és informális tanulás eszközeivel, valamint a fiatal gazdák segítségével, akik befogadhatóvá és élményszerűvé tették számukra az elméleti tananyagot.
A kampány másik jelentős célcsoportját az egyetemisták jelentették, akiknek egy része nyitottan viszonyul a mezőgazdaság aktualitásai felé. Ugyanakkor ismereteik nem közvetlen tapasztalatokon alapulnak. Ezért az volt a célunk, hogy a Közös Agrárpolitikát közvetlen tapasztalatokon keresztül, mint élő politikát mutassuk be számukra, mely kiterjed életünk számos területére, ugyanakkor lehetőséget ad a termelők számára, hogy betölthessék gazdasági-társadalmi szerepüket.
Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, mindenképpen interaktív, személyes élményeken alapuló kommunikációval kell közelítenünk a fiatalok felé. Ennek egyik eszköze volt a Vidék Kaland Program, melynek keretében 30 városi fiatal 5 napra bekapcsolódhatott egy-egy fiatal gazda által irányított gazdaság napi tevékenységébe. Színes, izgalmas élményeiket a www.videk-kaland.hu és a www.rural-adventures.eu weboldalakon osztották meg egymással és minden érdeklődővel.